Informační systém Digitální technické mapy Kraje Vysočina

O portálu
IS DTM
Portál informačního systému digitální technické mapy kraje (IS DTM) je webová aplikace, která umožňuje zobrazovat, vyhledávat a zažádat o údaje o dopravní a technické (DTI) infrastruktuře a základní prostorové situace (ZPS) na území kraje Vysočina. Portál je součástí celostátního informačního systému digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), který je připravován Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním na základě zákona č. 47/2020 Sb. o zeměměřictví.
Portál IS DTM umožňuje zobrazit data z digitální technické mapy kraje v různých měřítkách a také umožňuje vyhledávat a zobrazovat informace o jednotlivých objektech infrastruktury.
Portál je určen pro širokou veřejnost, orgány veřejné správy, vlastníky, správce a provozovatele dopravní a technické infrastruktury, projektanty, stavebníky, geodety a další zájemce. Je dostupný zdarma, ale pro přístup k některým funkcím a datům je nutné se přihlásit přes NIA. Seznam rolí, o které může přihlášený uživatel zažádat je v sekci nápověda.

Úvod