Postup pro předávání dat DTI

Aktualizováno: 03.07.2024 - Vytvořeno: 03.07.2024

Postup pro předávání dat DTI

ČÚZK připravil jednoduchý popis postupu pro předávání dat DTI od vlastníků do DTM. Je zveřejněn v záložce Portál DMVS.