13.3.2024 Seminář pro vlastníky, správce a provozovatele DTI

Aktualizováno: 03.04.2024 - Vytvořeno: 03.04.2024

13.3.2024 Seminář pro vlastníky, správce a provozovatele DTI

Dne 13. března 2024 se uskutečnil pracovní seminář, který pořádal Český úřad zeměměřický a katastrální ve spolupráci s Asociací podnikatelů v geomatice. Seminář byl zaměřen na představení produktů a služeb pro zástupce vlastníků, správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury, včetně obcí. Cílem bylo poskytnout účastníkům informace a představení softwarových řešení, které by jim mohly pomoci splnit zákonné povinnosti vůči digitálním technickým mapám krajů.

Prezentace z představení produktů a služeb pro VSP jsou k dispozici na webu ČÚZK.