Pozvání na seminář pro geodety k DTM Kraje Vysočina

Aktualizováno: 07.06.2024 - Vytvořeno: 07.06.2024

Pozvání na seminář pro geodety k DTM Kraje Vysočina

Krajský úřad Kraje Vysočina si Vás dovoluje pozvat na seminář pro geodety k DTM Kraje Vysočina. Seminář bude zaměřen na činnost geodeta a jeho úlohu v procesu pořizování dat do DTM. Obsahem semináře budou i modelové příklady zpracování zakázky základní prostorové situace (ZPS) a technické infrastruktury (TI), jenž představí Bc. Jakub Hulec. Pozvání přijala také Mgr. Dagmar Bínová z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, která představí centrální uzel DMVS. Semináře se zúčastní také zástupci České komory zeměměřičů  Ing. Martin Nedoma a Ing. Zbyněk Kugler.

Seminář se uskuteční dne 25.6. 2024 od 9:30 do 14.30 hod. na Krajském úřadu Kraje Vysočina (budova B, místnost B.3.16), Žižkova 57, 586 01 Jihlava. Odkaz na mapu: https://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/navigace/index.html?budova_ID=100008&mistnost_ozn=3.16

Na seminář se prosím zaregistrujte na: https://forms.gle/hM8ebgg5a75EG7ga6

 

Program semináře:

1.    Úvod, informace o stavu IS DTM kraje

2.    Informace o IS DMVS

3.    Informace od ČKZ

4.    Legislativa a metodické materiály

5.    Principy vedení DTM a základní pravidla (workflow ZPS a DTI)

6.    ZPS – principy zpracování GAD, výdej dat, kontrolní zaslání GAD, příjem GAD

7.    DTI – principy vedení, zpracování a aktualizace dat DTI

8.    Dotazy

 

‍Těšíme se na setkání.

Za organizátory,

Ing. Marie Smejkalová, e-mail: smejkalova.m@kr-vysocina.cz