Seminář o DTM pro geodety - prezentace

Aktualizováno: 27.06.2024 - Vytvořeno: 27.06.2024

Seminář o DTM pro geodety - prezentace

V Jihlavě se 25.6.2024 konal seminář o digitální technické mapě pro geodety zaměřený na jejich činnost a úlohu, kterého se účastnilo přes 80 geodetů.

Program semináře:

1.    Úvod, informace o stavu IS DTM kraje

2.    Informace o IS DMVS

3.    Informace od ČKZ

4.    Legislativa a metodické materiály

5.    Principy vedení DTM a základní pravidla (workflow ZPS a DTI)

6.    ZPS – principy zpracování GAD, výdej dat, kontrolní zaslání GAD, příjem GAD

7.    DTI – principy vedení, zpracování a aktualizace dat DTI

8.    Dotazy

Prezentace jsou dostupné ke stažení.