Aktuality


 • 23. 01. 2024

  Návod pro registraci subjektů do Portálu DMVS (ČÚZK)

  V souvislosti s uvedením nové verze 1.6.1.1 informačního systému DMVS došlo k aktualizací návodů pro registraci obcí, VSP, AZI a částí a rozsahů DTI. Konkrétně jde o tyto návody:
  •    Návod pro registraci obcí a OVM
  •    Návod pro registraci VSP DTI
  •    Návod pro registraci AZI
  •    Návod pro registraci částí DTI a rozsahů editace DTI

  Další porobnosti najdete na webu ČÚZK v sekci IS DMVS.
   


 • 12. 12. 2023

  12.12.2023 Krajský webinář o DTM pro obce

   Informativní  webinář pro obce o přípravách spuštění krajské DTM a legislativních povinnostech pro dotčené subjekty (prezentace, videozáznam).


 • 11. 07. 2023

  1.7.2023 – Zahájení testovacího provozu IS DTM

  Začátkem července 2023 byl v souladu s Etapami zahájení provozu Informačních systémů DTM krajů zahájen testovací provoz Informačního systému Digitální technické mapy kraje. V jednotlivých krocích testovacího provozu bude zároveň v souladu s Rámcovým harmonogramem klíčových kroků při budování IS DMVS realizováno vzájemné testování napojení těchto informačních systémů a ověřování datových toků. Součástí testovacího provozu je i tzv. datová stabilizace, při které mimo jiné dochází k ověřování funkcionalit a stability celého systému z pohledu správy dat. Postupně bude docházet k rozšiřování veřejně dostupného datového obsahu a služeb. Další významný časový milník je plánován na 1. 3. 2024, kdy se předpokládá postupné připojování správců/vlastníků/provozovatelů technické infrastruktury. Základní funkcionality IS budou provozovány již v režimu produkčního provozu. Datová základna DTM bude již konzistentní a stabilizovaná včetně historizace. Produkční provoz bude v souladu se zákonem zahájen až 1. 7. 2024. 


 • 11. 07. 2023

  30.6.2023 – Spuštění provozu IS DMVS

  Český úřad zeměměřický a katastrální zahájil provoz nové verze Informačního systému Digitální mapy veřejné správy. Zároveň byla aktualizována dokumentace Podrobného popisu služeb IS DMVS.  


 • 11. 07. 2023

  26. 6. 2023 – Novela vyhlášky o DTM kraje

  Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 186/2023 vyhláška, kterou se novelizuje vyhláška č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje.  


 • 04. 05. 2023

  Novela zákona

  Dne 5. 4. 2023 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 88/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů.

  Účinnost zákona nastává dnem 1. 7. 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13, 14, 22, 25,28 a 42, která nabývají účinnosti dnem 1. 7.2024.


 • 04. 05. 2023

  Integrační prostředí

  Český úřad zeměměřičský a katastrální zpřístupnil integrační prostředí IS DMVS s označením „INT1“. Jde o „testovací prostředí“ pro prověření komunikace mezi IS DMVS, jako centrálního prvku digitálních technických map, a informačními systémy vlastníků, správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury. Veškerou potřebnou dokumentaci pro práci v „INT1“ a potřebné podmínky jsou uvedeny ZDE.


 • 02. 02. 2023

  Spuštění testovacího portálu DTM

  Portál digitální technická mapa kraje Vysočina byl spuštěn v testovacím prostředí.

RSS