Aktuality


Aktualizováno: 03.07.2024 - Vytvořeno: 03.07.2024

Postup pro předávání dat DTI

ČÚZK připravil jednoduchý popis postupu pro předávání dat DTI od vlastníků do DTM. Je zveřejněn v záložce Portál DMVS.


Aktualizováno: 27.06.2024 - Vytvořeno: 27.06.2024

Seminář o DTM pro geodety - prezentace

V Jihlavě se 25.6.2024 konal seminář o digitální technické mapě pro geodety zaměřený na jejich činnost a úlohu, kterého se účastnilo přes 80 geodetů.

Program semináře:

1.    Úvod, informace o stavu IS DTM kraje

2.    Informace o IS DMVS

3.    Informace od ČKZ

4.    Legislativa a metodické materiály

5.    Principy vedení DTM a základní pravidla (workflow ZPS a DTI)

6.    ZPS – principy zpracování GAD, výdej dat, kontrolní zaslání GAD, příjem GAD

7.    DTI – principy vedení, zpracování a aktualizace dat DTI

8.    Dotazy

Prezentace jsou dostupné ke stažení.


Aktualizováno: 07.06.2024 - Vytvořeno: 07.06.2024

Pozvání na seminář pro geodety k DTM Kraje Vysočina

Krajský úřad Kraje Vysočina si Vás dovoluje pozvat na seminář pro geodety k DTM Kraje Vysočina. Seminář bude zaměřen na činnost geodeta a jeho úlohu v procesu pořizování dat do DTM. Obsahem semináře budou i modelové příklady zpracování zakázky základní prostorové situace (ZPS) a technické infrastruktury (TI), jenž představí Bc. Jakub Hulec. Pozvání přijala také Mgr. Dagmar Bínová z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, která představí centrální uzel DMVS. Semináře se zúčastní také zástupci České komory zeměměřičů  Ing. Martin Nedoma a Ing. Zbyněk Kugler.

Seminář se uskuteční dne 25.6. 2024 od 9:30 do 14.30 hod. na Krajském úřadu Kraje Vysočina (budova B, místnost B.3.16), Žižkova 57, 586 01 Jihlava. Odkaz na mapu: https://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/navigace/index.html?budova_ID=100008&mistnost_ozn=3.16

Na seminář se prosím zaregistrujte na: https://forms.gle/hM8ebgg5a75EG7ga6

 

Program semináře:

1.    Úvod, informace o stavu IS DTM kraje

2.    Informace o IS DMVS

3.    Informace od ČKZ

4.    Legislativa a metodické materiály

5.    Principy vedení DTM a základní pravidla (workflow ZPS a DTI)

6.    ZPS – principy zpracování GAD, výdej dat, kontrolní zaslání GAD, příjem GAD

7.    DTI – principy vedení, zpracování a aktualizace dat DTI

8.    Dotazy

 

‍Těšíme se na setkání.

Za organizátory,

Ing. Marie Smejkalová, e-mail: smejkalova.m@kr-vysocina.cz


Aktualizováno: 29.05.2024 - Vytvořeno: 29.05.2024

Stav registrace obcí do IS DMVS

Aktualizovaný seznam obcí registrovaných do Registru subjektů Informačního systém Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS).


Aktualizováno: 28.05.2024 - Vytvořeno: 03.05.2024

Výzva vlastníkům, provozovatelům a správcům DTI k předání údajů do DTM od 10. 5. 2024

V souladu s bodem 1 přechodných ustanovení zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, (zavedených zákonem č. 47/2020 Sb. Čl. II) zpřístupnil Kraj Vysočina digitální technickou mapu kraje a tímto vyzývá obce a další vlastníky, provozovatele a správce dopravní a technické infrastruktury k součinnosti, zejména k předání jimi vedených údajů o objektech a zařízeních, které jsou obsahem digitální technické mapy kraje. Data o dopravní a technické infrastruktuře mohou být do DTM krajů předávána pouze standardními službami IS digitální mapy veřejné správy a IS digitální technické mapy,  a to po předchozí registraci v registru subjektů. Potřebné informace k registraci jsou dostupné na internetové stránce ČÚZK - Portál DMVS. Vlastníci dopravní a technické infrastruktury přitom zodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost předaných údajů, a to v rámci charakteristik přesnosti stanovených vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.
Údaje, prosím, předávejte od 10. 5. 2024.
Doporučujeme vlastníkům, provozovatelům a správcům před importem dat o své dopravní a technické infrastruktuře do produkčního prostředí DTM prostřednictvím IS DMVS otestovat tyto importy v integračním prostředí IS DMVS INT1. Případně alespoň zajistit, aby otestoval importy dat dopravní a technické infrastruktury dodavatel jejich software. Dokumentace k integračnímu prostředí je na stránkách ČÚZK.


Aktualizováno: 23.05.2024 - Vytvořeno: 23.05.2024

23.5.2024 Krajský webinář o DTM pro obce

 Informativní  webinář pro obce o přípravách spuštění krajské DTM a legislativních povinnostech pro dotčené subjekty (prezentacevideozáznam).


Aktualizováno: 10.05.2024 - Vytvořeno: 09.05.2024

Dotazy k importům dat DTI

Při problémech s importy lze využít následující e-mail: importytidi@gtgdtm.cz


Aktualizováno: 29.04.2024 - Vytvořeno: 29.04.2024

Spuštění pilotního provozu IS DTM krajů

Od 1. května  je zahájen pilotní provoz  Informačního systému Digitální technické mapy (IS DTM) krajů.  Uživatelé  mají možnost plně využívat následující služby:

  • Mapové služby
  • Mapový klient pro veřejnost
  • Výdej aktuálních dat ZPS, který je dostupný:
    • prostřednictvím stahování balíčků,
    • formou žádostí o aktuální data v území přes IS DMVS,
    • a také formou žádostí o aktuální data v území přes IS DTM kraje.

Dále je možné testovat zápis dat TI/DI za Vlastníky, Správce a Provozovatele přes rozhraní INT1.

Od 2. května 2024 je zahájeno předávání Geodetických aktualizačních dokumentací (GAD) ZPS rozhraní INT1.

Testování GAD je možné v rámci testovacího prostředí na obci Velké Meziříčí.


Aktualizováno: 03.04.2024 - Vytvořeno: 03.04.2024

Oznámení o odstávce prostředí IS DTM

Z důvodu přechodu na novou verzi JVF DTM 1.4.3 bude od 1.4.2024 do 15.4.2024 omezena funkčnost produkčního prostředí IS DTM. V uvedeném období nebudou dostupné následující služby - výdej dat, prohlížení dat ve webovém mapovém klientovi, WMS a WMTS (pro data ZPS, TI a DI), příjem dat TI a DI z IS DMVS, příjem GAD z IS DMVS, kontrola dokumentace (GAD), metadata, georeporty, existence sítí.


Aktualizováno: 03.04.2024 - Vytvořeno: 03.04.2024

13.3.2024 Seminář pro vlastníky, správce a provozovatele DTI

Dne 13. března 2024 se uskutečnil pracovní seminář, který pořádal Český úřad zeměměřický a katastrální ve spolupráci s Asociací podnikatelů v geomatice. Seminář byl zaměřen na představení produktů a služeb pro zástupce vlastníků, správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury, včetně obcí. Cílem bylo poskytnout účastníkům informace a představení softwarových řešení, které by jim mohly pomoci splnit zákonné povinnosti vůči digitálním technickým mapám krajů.

Prezentace z představení produktů a služeb pro VSP jsou k dispozici na webu ČÚZK.


Aktualizováno: 03.04.2024 - Vytvořeno: 03.04.2024

20.3.2024 Krajský webinář o DTM pro obce

Proběhnul další  informativní  webinář pro obce o přípravách spuštění krajské DTM a legislativních povinnostech pro dotčené subjekty (prezentacevideozáznam).


Aktualizováno: 03.04.2024 - Vytvořeno: 03.04.2024

Návod pro registraci subjektů do Portálu DMVS (ČÚZK)

V souvislosti s uvedením nové verze 1.6.1.1 informačního systému DMVS došlo k aktualizací návodů pro registraci obcí, VSP, AZI a částí a rozsahů DTI. Konkrétně jde o tyto návody:
•    Návod pro registraci obcí a OVM
•    Návod pro registraci VSP DTI
•    Návod pro registraci AZI
•    Návod pro registraci částí DTI a rozsahů editace DTI

Další porobnosti najdete na webu ČÚZK v sekci IS DMVS.


Aktualizováno: 03.04.2024 - Vytvořeno: 03.04.2024

1.7.2023 – Zahájení testovacího provozu IS DTM

Začátkem července 2023 byl v souladu s Etapami zahájení provozu Informačních systémů DTM krajů zahájen testovací provoz Informačního systému Digitální technické mapy kraje. V jednotlivých krocích testovacího provozu bude zároveň v souladu s Rámcovým harmonogramem klíčových kroků při budování IS DMVS realizováno vzájemné testování napojení těchto informačních systémů a ověřování datových toků. Součástí testovacího provozu je i tzv. datová stabilizace, při které mimo jiné dochází k ověřování funkcionalit a stability celého systému z pohledu správy dat. Postupně bude docházet k rozšiřování veřejně dostupného datového obsahu a služeb. Další významný časový milník je plánován na 1. 3. 2024, kdy se předpokládá postupné připojování správců/vlastníků/provozovatelů technické infrastruktury. Základní funkcionality IS budou provozovány již v režimu produkčního provozu. Datová základna DTM bude již konzistentní a stabilizovaná včetně historizace. Produkční provoz bude v souladu se zákonem zahájen až 1. 7. 2024. 


Aktualizováno: 03.04.2024 - Vytvořeno: 03.04.2024

12.12.2023 Krajský webinář o DTM pro obce

 Informativní  webinář pro obce o přípravách spuštění krajské DTM a legislativních povinnostech pro dotčené subjekty (prezentace, videozáznam).


Aktualizováno: 03.04.2024 - Vytvořeno: 03.04.2024

30.6.2023 – Spuštění provozu IS DMVS

Český úřad zeměměřický a katastrální zahájil provoz nové verze Informačního systému Digitální mapy veřejné správy. Zároveň byla aktualizována dokumentace Podrobného popisu služeb IS DMVS.  


Aktualizováno: 03.04.2024 - Vytvořeno: 03.04.2024

26. 6. 2023 – Novela vyhlášky o DTM kraje

Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 186/2023 vyhláška, kterou se novelizuje vyhláška č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje.  


Aktualizováno: 03.04.2024 - Vytvořeno: 03.04.2024

Novela zákona

Dne 5. 4. 2023 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 88/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost zákona nastává dnem 1. 7. 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13, 14, 22, 25,28 a 42, která nabývají účinnosti dnem 1. 7.2024.


Aktualizováno: 03.04.2024 - Vytvořeno: 03.04.2024

Integrační prostředí

Český úřad zeměměřičský a katastrální zpřístupnil integrační prostředí IS DMVS s označením „INT1“. Jde o „testovací prostředí“ pro prověření komunikace mezi IS DMVS, jako centrálního prvku digitálních technických map, a informačními systémy vlastníků, správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury. Veškerou potřebnou dokumentaci pro práci v „INT1“ a potřebné podmínky jsou uvedeny ZDE.


Aktualizováno: 03.04.2024 - Vytvořeno: 03.04.2024

Spuštění testovacího portálu DTM

Portál digitální technická mapa kraje Vysočina byl spuštěn v testovacím prostředí.

RSS