Dokumenty

Odebrat filtr
Rok/č. Název Poznámka Druh Typ Platnost od Vytvořeno Vytvořil Změněno Akce
2023/01 Zákon o zeměměřictví Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 380/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.,zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 47/2020 Sb. Zákon č. 47/2020 Sb., kterým byl novelizován zák. č. 200/1994 přináší od 1.7.2023, resp. od 1.1.2023 povinnost ČÚZK vybudovat a spravovat informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), který bude centrální částí systému zastřešující krajské IS DTM a který bude zajišťovat funkce řešené na centrální úrovni. Zákon č. 88/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů - mění mj. účinnost zákona č. 47/2020 Sb. na termín 1. 7. 2024. vyhlášky platné 23.07.2023 03.04.2024 03.04.2024 Stáhnout
2024/1 Doporučený postup krajům pro pomoc obcím s nastavením registrace a dalších činností v IS DMVS ČÚZK vytvořil jednoduchý bodový manuál pro kraje, k usnadnění nastavení profilu v Portálu IS DMVS obcím v jejich územní působnosti, včetně nastavení rozsahů editace DTI, nastavení kraje jako zakladatele a dalších. ostatní platné 23.01.2024 03.04.2024 03.04.2024 Stáhnout
2024/05 Poskytování dat DTM (WMS, WMTS) Specifikace připojení dat DTM (JVF DTM, ortofoto) formou webových služeb (WMS/WMTS) do mapových aplikací ostatní platné 22.05.2024 03.04.2024 18.07.2024 Stáhnout
2024/5 Metodika pro geodetické zaměřování základní prostorové situace DTM kraje a pro práci s dokumentací Dokument stanovuje pravidla pro pracovní postupy, tvorbu a obsah geodetického zaměření objektů základní prostorové situace DTM kraje při předávání změn údajů o poloze a výšce objektů nebo zařízení v souvislosti s požadavky na jejich vedení vyplývající z platných předpisů. ostatní platné 24.05.2024 09.04.2024 PAZOUR JAN 03.06.2024 Stáhnout
2024/7 Postup pro předávání dat DTI ČÚZK připravil jednoduchý popis postupu pro předávání dat DTI od vlastníků do DTM. ostatní platné 02.07.2024 03.07.2024 PAZOUR JAN 03.07.2024 Stáhnout